föreningen

start
föreningen
om oss
tidigare verksamhet
aktuella arrangemang
press
kontakt
medlem
länkar
tips

Kulturföreningen Performing Arts Communion

Performing Arts Communion vill visa nya former av kulturarrangemang som uppmuntrar till möten mellan olika konst- och kulturuttryck. Konstnärer, teoretiker och publik ska erbjudas spännande möten i nya rum.

Mötesplats

Vi ser Norrköping som ett regionalt centrum för PAC:s verksamhet, med hela Östergötland som publikt upptagningsområde. Genom att anordna kulturarrangemang som både lyfter fram lokala förmågor, såväl som mer rikskända och internationellt kända konstnärer och föreläsare, lockar arrangemangen till sig publik även utanför regionen. Arrangemangen blir således en mötesplats för publik och konstnärer både regionalt och på ett rikstäckande plan.

Musik, dans, teater och visuell konst är genrer som vanligtvis inte möter varandra. Likaså är genrerna i sig ofta låsta inom sina respektive ramar. PAC vill uppmuntra nya former av kulturarrangemang, där konst- och kulturuttryck som normalt sett inte sammanförs på samma scen får mötas. Föreningen vill också lyfta fram samtida konstnärer som experimenterar med sceniska och rumsliga uttryck, konstnärer som söker nya rum att verka i och konstnärer som blandar former, genrer och uttryck.

Virpi Pahkinen. Fotograf Lars Jonsson

© copyright PAC 2004 - 2008
logga in administratör | webdesign: c & s